Αποθήκη στον Ασπρόπυργο Αττικής

 • Κτίριο:
  15.685,60 ΤΜ (ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 3.740 ΤΜ, ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 10.595,60 ΤΜ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1.350,00 ΤΜ) ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 25.031,00 ΤΜ
 • Έτος Κατασκευής:
  2001
 • Κατάσταση:
  Μισθωμένα: 5.000 ΤΜ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 675 ΤΜ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  Ελέυθερα και πρός μίσθωση: 5.950 ΤΜ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 3.750 ΤΜ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 675 ΤΜ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ