ΦΙΝΤΕΣ ΑΕ

Η εταιρεία ΦΙΝΤΕΣ ΑΕ (FIDES SA) ιδρύθηκε το 1991 ως μέλος του ομίλου logistics Συμεωνίδη. Το 2008, η εταιρεία μεταβιβάζεται μαζί με το ακινητό της στον Ασπρόπυργο στον όμιλο Νέζερ, επιτρέποντας έτσι την επέκταση των εμπορικών της δραστηριοτήτων και στην βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής. Το 2011, η εταιρεία μετονομάζεται σε ΙΝΕΖ FIDES SA.
Κτίρια: