ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΟΤΕ

H ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΟΤΕ (ΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ιδρύθηκε το 1987 από την οικογένεια Νεύρου, μια από τις διαχρονικά πιο σημαντικες Έλληνικες επιχειρηματικές οικογένειες. Το 2005, η εταιρεία περνάει στα χέρια της οικογένειας Νεζερ μαζί με το ακίνητο της εταιρείας στην οδό Θεσσαλονίκης 4Β, ενισχύοντας κατ αυτόν τον τρόπο την παρουσία του ομίλου σε εμπορικά ακίνητα στην Δυτική Αττική.

Κτίρια: